Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tổ chức Công đoàn trong Công ty xổ số Bắc Giang

Ảnh

Công đoàn là Tổ chức Chính trị - Xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

    Công đoàn có vai trò làm cầu nối giữa các thành viên trong cùng một tổ chức đoàn kết gắn bó với nhau để cùng nhau đi tới thành công, cùng nhau thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra của bản thân và của tổ chức, mở rộng quan hệ đoàn kết thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, các hoạt động văn nghệ thể thao . 

    Ban chấp hành Công đoàn phải thực sự là những hạt nhân trung tâm của sợi dây kết dính, kết nối đoàn kết mọi người trong cùng tổ chức để cùng nhau đi tới thành công.

Ảnh

CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ TỔ TRƯỞNG, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ

TT HỌ TÊN ẢNH GHI CHÚ
1

DƯƠNG THỊ MAI

TỔ TRƯỞNG

1982-1995

 

   
2

PHẠM VŨ LƯƠNG

TỔ TRƯỞNG

1996-1998

 

   
3

NGUYỄN VĂN LÝ

CHỦ TỊCH CĐ

1998-2009

 

   
4

NGUYỄN THỊ LAN

CHỦ TỊCH CĐ

2009-2011

 

   
5

PHẠM HỒNG SƠN

CHỦ TỊCH CĐ

2011-2020

 

 
6

HOÀNG THỊ THÚY NGA

CHỦ TỊCH CĐ

2020- NAY

 

 
       
       
       
       
       

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028

TT HỌ TÊN ẢNH GHI CHÚ
1

HOÀNG THỊ THÚY NGA

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 
2

MAI VĂN CÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH CĐ

 

 
3

TRẦN VIẾT THỌ

ỦY VIÊN

 

tho.jpg - 31.37 Kb  
4

NGUYỄN VIỆT HƯNG

ỦY VIÊN

 

 
5

NGUYỄN THỊ THANH NGA

ỦY VIÊN

 

 
       
       
         

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

TT HỌ TÊN ẢNH
1

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

Ảnh
2 PHẠM HỒNG SƠN Ảnh
3 HOÀNG THỊ THÚY NGA
4 NGUYỄN THẾ HOÀN
5 VŨ THỊ OANH
6 NGUYỄN THỊ NHƯỢNG
7 MAI VĂN CÔNG
8 NGUYỄN THỊ THÚY
9 HÀ THỊ PHƯƠNG
10 NGUYỄN HỒNG HIỀN
11 NGUYỄN THỊ HỢI
12 LA THỊ THUYÊN
13 PHẠM THỊ YẾN Ảnh
14 DƯƠNG VĂN NGỌC Ảnh
15 TRẦN VIẾT THỌ tho.jpg - 31.37 Kb
16 ĐẶNG MẠNH HÙNG
17 NGUYỄN VIỆT HƯNG
18 NGUYỄN THỊ THÚY
19 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
20 NGUYỄN NGỌC NAM
21 NGUYỄN THỊ THU
22 LÊ THỊ VÂN ANH
23 ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÙY
24 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG Ảnh
25 DƯƠNG THỊ NGA
26 PHẠM THỊ HỒNG UYÊN
27 PHẠM THỊ THU HUYỀN Ảnh
28 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
29 BÙI THỊ NGUYỆT MAI
30 NGUYỄN THỊ THƯƠNG
31 NGUYỄN THỊ THU THỦY
32 NGÔ THỊ HOÀNG ANH hoanganh xslucnam2.jpg - 27.48 Kb
33 NGUYỄN THỊ THÁI
34 NGÔ THỊ BÍCH HÀ
35 CAO THÚY HẰNG hang hctc.jpg - 46.56 Kb
36 NGUYỄN THỊ THANH NGA
37 NGUYỄN THỊ NHẬT Ảnh
38 DƯƠNG THỊ MAI
39 TRỊNH THỊ HOÀI
40 CHU THỊ HẢI hai kd.jpg - 9.78 Kb
41 NGUYỄN THỊ HẠNH
42 PHAN THỊ THU HÀ
43 DƯƠNG VĂN TÀI
44 NGUYỄN XUÂN SƠN
45 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
46 NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
47 THÂN THẾ NGỌC ngoc lucngan2.jpg - 37.05 Kb
48 NGUYỄN THỊ HỒNG LIỄU lieu xshiephoa2.jpg - 24.36 Kb
49 NGUYỄN HÀ LINH linh xsbg.jpg - 40.24 Kb
50 VŨ THANH LÂM lam kd.jpg - 12.92 Kb
51 NGUYỄN VĂN TUẤN tuan lnam.jpg - 13.57 Kb
52 NGUYỄN THỊ HƯỜNG
53 NGUYỄN HỮU SƠN son xsyen the2.jpg - 27.84 Kb
54 THÂN PHÚC VINH vinh tan yen2.jpg - 39.47 Kb
55 NGUYỄN THỊ THỊNH thinh tan yen2.jpg - 25.55 Kb
56 ĐOÀN THỊ CHÍNH Ảnh
57 HOÀNG TIẾN QUỲNH quynh xsyen the2.jpg - 24.45 Kb
58 ĐOÀN HẢI YẾN yen xsyen the2.jpg - 20.03 Kb
59 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
60 NGUYỄN XUÂN HẢI hai lucngan2.jpg - 31.96 Kb
61 NGUYỄN XUÂN SƠN son xslucnam2.jpg - 30.83 Kb
62

 HOÀNG ĐẶNG MINH

minh vietyen2.jpg - 26.44 Kb

63

DƯƠNG VĂN TRỌNG trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb
64 TRẦN THỊ TUYẾT tuyet xsbg 2014.jpg - 23.44 Kb
65 THÂN HOÀNG QUANG ANH Ảnh
66 PHẠM TRỌNG QUÂN quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb
67 DƯƠNG TRỌNG NGHĨA nghia lucngan2.jpg - 30.41 Kb
68 NGUYỄN HẢI HÀ ha lucngan2.jpg - 24.48 Kb
69 NGUYỄN THỊ THẮM tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb
70 NGUYỄN MẠNH LONG Ảnh
71 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Ảnh
72 NGUYỄN TUẤN NAM nam langgiang2.jpg - 31.62 Kb
73 THÂN ANH TUẤN tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb
74 NGUYỄN THỊ MAI mai  xshiephoa2.jpg - 28.71 Kb
75 NGÔ DUY THANH thanh xshiephoa2.jpg - 28.55 Kb
76 LÊ QUANG HUY