Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tổ chức công đoàn trong công ty xổ số Bắc Giang

 

Ảnh

Công đoàn là Tổ chức Chính trị - Xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

    Công đoàn có vai trò làm cầu nối giữa các thành viên trong cùng một tổ chức đoàn kết gắn bó với nhau để cùng nhau đi tới thành công, cùng nhau thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra của bản thân và của tổ chức, mở rộng quan hệ đoàn kết thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, các hoạt động văn nghệ thể thao . 

    Ban chấp hành Công đoàn phải thực sự là những hạt nhân trung tâm của sợi dây kết dính, kết nối đoàn kết mọi người trong cùng tổ chức để cùng nhau đi tới thành công.
* Các đồng chí là Tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:

 

Dương Thị Mai

Tổ trưởng Công đoàn

(1982-1995)

Phạm Vũ Lương

(1996-1998)  

Nguyễn Văn Lý

(1998-2009)

Nguyễn Thị Lan

(2009-2011)

Phạm Hồng Sơn

(2011 -2020)

HOÀNG THỊ THÚY NGA

(2020-NAY)    

 *Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ:  2023--2028:

 

 

Hoàng Thị Thúy Nga


Chủ tịch Công đoàn tho.jpg - 31.37 Kb

Trần Viết Thọ

Ủy viên 

Nguyễn Viêt Hưng

Ủy viênMai Văn Công


Phó chủ tịchNguyễn Thị Thanh Nga


Ủy viên