Tin tức sự kiện

Chi bộ đảng trong Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công,...

Subscribe to Tin tức sự kiện