Quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay ngày 09-9-2020

Ngày 09-9-2020 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức quay số mở thưởng cho loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay, với nhiều giải thưởng phong phú, kính mời đồng bào và các bạn tham gia mua vé dự thưởng vừa ích nước lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương...

Họp chi bộ thường kỳ 04-9-2020, công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ

Ngày 04-9-2020 tại phòng họp trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành họp phiên thường kỳ, nhằm đánh giá hoạt động của chi bộ trong tháng 8, đề ra nhiệm vụ cho tháng 9 và các tháng tiếp theo, tới dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Vũ Quốc Hoàn-Bí thư Chi bộ, Chủ...

Họp chi bộ thường kỳ 04-9-2020, công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ

Ngày 04-9-2020 tại phòng họp trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành họp phiên thường kỳ, nhằm đánh giá hoạt động của chi bộ trong tháng 8, đề ra nhiệm vụ cho tháng 9 và các tháng tiếp theo, tới dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Vũ Quốc Hoàn-Bí thư Chi bộ, Chủ...

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8, Hội nghị sơ kết Công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty xổ số Bắc Giang

Ngày 05-8-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành Họp chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 7, đề ra nhiệm vụ cho tháng 8, đồng thời tổ chức sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, đề ra nhiệm...

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8, Hội nghị sơ kết Công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty xổ số Bắc Giang

Ngày 05-8-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành Họp chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 7, đề ra nhiệm vụ cho tháng 8, đồng thời tổ chức sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, đề ra nhiệm...

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8, Hội nghị sơ kết Công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty xổ số Bắc Giang

Ngày 05-8-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành Họp chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 7, đề ra nhiệm vụ cho tháng 8, đồng thời tổ chức sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, đề ra nhiệm...

Đoàn thanh niên Công ty xổ số Bắc Giang tri ân, tặng quà đại lý bán vé là thương binh, con liệt sỹ, nhân ngày 27-7.
Kế thừa truyền thống đạo...
Đoàn thanh niên Công ty xổ số Bắc Giang tri ân, tặng quà đại lý bán vé là thương binh, con liệt sỹ, nhân ngày 27-7.
Kế thừa truyền thống đạo...
Tin mở thưởng xổ số cào biết kết quả ngay ngày 20-7-2020

Ngày 20-7-2020 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành quay số mở thưởng xổ số cào biết kết quả ngay với nhiều giải thưởng có giá trị. Kính mời đồng bào tham gia mua vé dự thưởng vừa ích nước, lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp....

Họp chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2020

Ngày 09-7-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả điều hành chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 6 và đề ra nhiệm vụ cho tháng 7, chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Sơn-Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn...

Họp chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2020

Ngày 09-7-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả điều hành chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 6 và đề ra nhiệm vụ cho tháng 7, chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Sơn-Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn...

Pages