Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tin trao thưởng

Trao thưởng giải đặc biệt cho khách hàng trúng thưởng

Ngày 31/8/2023 tại trụ sở công ty xổ số Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga-Phó giám đốc công ty trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

...

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt phát hành tại Bắc Giang ngày 17-5-2022

Ngày 17-5-2022 tại trụ sở công ty xổ số Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt phát hành tại thành phố Bắc Giang, đ/c Nguyễn Trung Lương-Chủ tịch công ty đã trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt, kính mời đồng bào...

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt phát hành tại Bắc Giang

Ngày 14-2-2022 tại công ty xổ số Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt phát hành tại Bắc Giang

Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc công ty trao thưởng cho khách hàng

Trao thưởng giải đặc biệt cho khách hàng trúng thưởng tại thành phố Bắc Giang ngày 22-12-2021

Ngày 22-12-2021 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức trao thưởng cho 2 khách hàng đã trúng thưởng giải đặc biệt mở thưởng ngày 14-12-2021. Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty đã trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

...
Chủ tịch Công ty xổ số Bắc Giang- Đ/c Nguyễn Trung Lương trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt

Ngày 16-12-2021 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang, đ/c Nguyễn Trung Lương-Chủ tịch công ty đã trao giải thưởng cho khách hàng tại thành phố Bắc Giang trúng thưởng 01 vé giải đặc biệt trị giá 500 triệu đồng cùng 2 vé khuyến khích mỗi vé 25 triệu đồng. Kính mời...

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng bộ vé đặc biệt mở thưởng 28-9-2021

Ngày 28-9-2021 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng 02 vé đặc biệt phát hành tại Bắc Giang

Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng bộ vé đặc biệt mở thưởng 05-9-2021

Ngày 14-9-2021 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng bộ vé đặc biệt mở thưởng ngày 05/9/2021, đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Thông báo trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng tại thành phố Bắc Giang

Ngày 10/9/2021 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng vé giải đặc biệt mở thưởng ngày 01/9/2021.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho khách hàng trúng...

Trao thưởng giải đặc biệt phát hành tại thành phố Bắc Giang

Ngày 01/02/2021 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt phát hành tại Bắc Giang. Kính mời đồng bào tham gia mua vé dự thưởng vừa ích nước, lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chúc...

Trao thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ 050 triệu đồng tại thành phố Bắc Giang

Ngày 06-1-2021 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ năm mươi triệu đồng mở thưởng ngày 29-12-2020, Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga -Phó Giám đốc công ty trao thưởng cho khách hàng trúng...

Pages

Subscribe to Tin trao thưởng