Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Giới thiệu công ty

Ảnh

Ảnh

Trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang

Tên giao dịch:CÔNG TY TNHHMTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẮC GIANG

Địa chỉ: Số 02 Quang Trung -Trần Phú- Thành phố Bắc Giang -Tỉnh Bắc Giang

 • Ðiện thoại: 0240.3854.837 - 0240.3853.187

 • Fax: 0240.3858.046

 • Website:  xosobacgiang.com

 • Ngày thành lập Công ty:    15-10-1982.

 • Lô gô Công ty Xổ số Bắc Giang:

 •  Ảnh

 • Lô gô Hội đồng liên kết Xổ số Miền Bắc: 

 •  

   

Lời   giới thiệu:

Tỉnh Bắc Giang một trong những địa phương tổ chức hoạt động xổ số kiến thiết ngay từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 31 CP ngày 26/2/1962 cho phép các địa phương tổ chức phát hành XSKT.

Thời kỳ đầu hoạt động Xổ số kiến thiết (XSKT) chỉ mang tính phục vụ phong trào vui chơi giải trí lành mạnh của nhân dân. Bộ máy tổ chức, số lượng cán bộ cơ quan chỉ có 3 người và một số người làm hợp đồng biên chế thuộc Phòng Tài chính thị xã Bắc Giang. Địa bàn hoạt động chủ yếu trong phạm vi thị xã với 20 đại lý bán vé; khi hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh sáp nhập thành tỉnh Hà Bắc, hoạt động XSKT phát triển thêm khoảng 10 đại lý.

Năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) ban hành Quyết định số 148-CT ngày 21/5/1982 về thống nhất quản lý XSKT trong cả nước, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-UB ngày 15/10/1982 thành lập Ban quản lý XSKT tỉnh Hà Bắc. Ban quản lý XSKT là một đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc và chịu sự lãnh đạo toàn diện của Ty Tài chính (nay là Sở Tài chính) đồng thời chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ của Ban quản lý XSKT Trung ương - Bộ Tài chính. Thời kỳ đầu, đồng chí Dương Văn Sửu, nguyên cán bộ phụ trách công tác XSKT của Phòng Tài chính thị xã Bắc Giang làm Phó Trưởng ban, sau đó được bổ nhiệm làm Trưởng ban. Lực lượng cán bộ nhân viên khi mới thành lập chỉ có 7 người và 16 tổng đại lý là Phòng Tài chính các huyện trong tỉnh.

Năm 1987, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/TC-TCCB ngày 2/5/1987 hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tiền lương của tổ chức XSKT ở các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương. Đây là một văn bản quan trọng đối với hoạt động XSKT, không những tạo ra nền tảng để ổn định về mặt bộ máy tổ chức mà còn là nguồn lực thúc đẩy hoạt động XSKT thực hiện đổi mới, phát triển đột phá.

Thực hiện văn bản của Bộ Tài chính, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Bắc đã ban hành Quyết định số 734/QĐ-UB ngày 03/11/1987 đổi tên Ban quản lý XSKT Hà Bắc thành Công ty XSKT Hà Bắc. Đồng chí Dương Văn Sửu nguyên Trưởng ban quản lý XSKT làm Giám đốc Công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Lý làm Phó Giám đốc Công ty. Đến năm 1989 do yêu cầu phát triển và mở rộng quy mô hoạt động, đồng chí Nguyễn Hữu Phúc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty. Việc chuyển đổi cơ chế hoạt động đã thực sự đưa Công ty XSKT Hà Bắc trở thành một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thay vì là đơn vị sự nghiệp có thu như trước đây. Quá trình phát triển, đến năm 1993, Công ty đã thành lập các phòng chức năng nghiệp vụ như: Phòng Tổ chức - hành chính, phòng Kế hoạch - phát hành, phòng Kế toán - Tài vụ.

Năm 1997, tỉnh Hà Bắc được chia tách thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UB ngày 05/03/1997 thành lập Công ty XSKT Bắc Giang trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá với ngành nghề kinh doanh là phát hành XSKT. Để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường XSKT, ngày 24/3/2000 Giám đốc Công ty đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-TCHC thành lập thêm phòng Kinh doanh.

Tháng 9/2004, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Chánh Văn phòng Sở Tài chính được điều động sang và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Công ty, sau đó được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty. Năm 2005, theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, các công ty xổ số khu vực phía Bắc được phát hành theo cơ chế thị trường chung trong khu vực, Công ty xổ số kiến thiết Bắc Giang được phân lịch quay số mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần. 

Đến tháng 8/2008, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương được ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm về làm Phó giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Nguyễn Thị Liên được Sở Tài chính bổ nhiệm phó Giám đốc phụ trách Công ty. Tháng 9 năm 2008, UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Liên làm Giám đốc Công ty.

Thực hiện Quyết định 248/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 1253/KH-UBND của UBND tỉnh về việc sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2008-2009. Ban Giám đốc Công ty trình và đựợc UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 1759/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 thành lập Ban chuyển đổi doanh nghiệp do đồng chí Nguyễn Thị Liên Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty làm Trưởng Ban; đồng chí Nguyễn Văn Lý Chủ tịch công đoàn Phó Giám đốc Công ty làm phó ban; đồng chí Hoàng Thị Thuý Nga Kế toán trưởng, đồng chí Phạm Vũ Lương Trưởng Phòng Kế hoạch phát hành và đồng chí Nguyễn Thị Lan Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức là thành viên. Ban chuyển đổi Công ty xây dựng các phương án chuyển đổi mô hình hoạt động, bổ sung vốn điều lệ, săp xếp lao động.... của công ty XSKT Bắc Giang thành Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang trình Sở Tài chính và UBND tỉnh phê duyệt.

Để tăng cường, bổ sung Bộ máy lãnh đạo Công ty, tháng 12/2008 Sở Tài chính bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thị Thúy Nga làm Phó Giám đốc Công ty.

Được Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt Phương án bổ sung vốn Điều lệ cho Công ty tăng thêm 23,75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp, theo lộ trình 5 năm từ năm 2010 đến năm 2014 để Công ty có đủ vốn Điều lệ 30 tỷ đồng. Đồng thời UBND tỉnh ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 chuyển đổi Công ty XSKT Bắc Giang thành Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang trực thuộc UBND tỉnh. Mô hình Bộ máy lãnh đạo của Công, gồm: Hội đồng thành viên, Giám đốc, Kiểm soát viên. Chủ tịch UBND tỉnh đã bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Liên Giám đốc công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty; đồng chí Hoàng Thị Thúy Nga Phó Giám đốc Công ty và đồng chí Mai Văn Công Trưởng phòng kinh doanh là thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Thị Việt Phương Trưởng phòng trả thưởng làm Kiểm soát viên.

Tháng 1 năm 2011, Hội đồng thành viên Công ty tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Sơn, nguyên Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty. Đến thời điểm hiện nay, Công ty có 78 cán bộ nhân viên, trong đó có 42 người có trình độ cử nhân, một Chi bộ đảng cơ sở với 24 đảng viên trực thuộc Đảng Bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh được củng cố kiện toàn lớn mạnh về số lượng và chất lượng.

Sự phát triển không ngừng đi lên của XSKT Bắc Giang trong chặng đường 40 năm qua được khẳng định qua thời gian và kết quả hoạt động kinh doanh. Từ chỗ ban đầu chỉ phát hành một loại hình xổ số truyền thống và mở thưởng 1 vài ngày trong tuần, đã từng bước vươn lên phát hành đồng thời nhiều loại vé xổ số như xổ số truyền thống, xổ số lô tô, xổ số cào, xổ số bóc biết kết quả và mở thưởng tất cả các ngày trong tuần, hình thành nên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, lành mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần làm hạn chế các tệ nạn cờ bạc, số đề, và khai thác thêm nguồn thu cho ngân sách, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Các hoạt động nghiệp vụ về XSKT được Công ty thực hiện công khai, trung thực, khách quan và cung cấp thông tin kịp thời minh bạch, chính xác qua các phương tiện thông tin tuyên truyền đại chúng.

Hoạt động XSKT đã mang lại niềm vui cho hàng vạn lượt người tham gia mua vé có may mắn trúng thưởng, với số tiền trả thưởng bình quân hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng. Không chỉ sản xuất kinh doanh phát triển, Công ty còn luôn đề cao Đạo lý “Uống nước Nhớ nguồn”, nhận phụng dưỡng suốt đời hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Bùi Thị Mẳn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên và mẹ Phạm Thị Tôn, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng. Luôn đề cao trách nhiệm cộng đồng, Công ty tham gia đóng góp tích cực ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt....Công ty luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích, quyền lợi của người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ,công nhân viên ngày một cải thiện. Cùng đó giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho một lực lượng lao động lớn thông qua việc làm đại lý bán vé XSKT.

Về hoạt động đối ngoại, tham gia đóng góp xây dựng ngành xổ số kiến thiết Việt Nam nói chung và xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc nói riêng luôn được Công ty quan tâm với một tinh thần mình vì mọi người và mọi người vì mình. Chính vì vậy, Công ty được các công ty thành viên trong Hội đồng XSKT miền Bắc tín nhiệm bầu vào Ban thường trực nhiều nhiệm kỳ của Hội đồng liên kết và với trách nhiệm của mình, Công ty đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động XSKT của khu vực phát triển mạnh mẽ và bền vững. Đặc biệt, Công ty XSKT Hà Bắc là một trong những Công ty khởi xướng, đề xuất xây dựng Mô hình liên kết phát hành XSKT như: “Liên kết 3 Hà, Hà Bắc -Hà Nam Nam Ninh - Hà Sơn Bình”. Từ đó, tạo nền tảng để hình thành Hội đồng liên kết phát hành XSKT các khu vực Bắc - Trung – Nam như hiện nay. Công ty thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các Công ty XSKT khác trong cả nước, tham gia các đoàn của Bộ Tài chính, Hội đồng XSKT miền Bắc đi nghiên cứu học tập, tổ chức và quản lý phát hành xổ số của nhiều nước trên thế giới để vận dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh XSKT tại địa phương.

Quá trình phát triển, tăng trưởng và lớn mạnh không ngừng của Công ty đã được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2011 điều chỉnh xếp hạng doanh nghiệp Nhà nước cho Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang từ hạng ba lên hạng hai.

Trong những năm gần đây, sản xuất kinh doanh của công ty liên tục phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 20%. Công ty là một trong những doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý có số thu nộp ngân sách cao trong tỉnh. Ghi nhận thành tích và những đóng góp của công ty trong suốt quá trình 37 năm xây dựng phát triển, công ty đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các cấp Bộ, Ngành Trung ương và địa phương cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2011, Công ty Vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, được UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng công nhận: “Doanh nghiệp tiêu biểu”. Đồng chí Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty được UBND tỉnh lựa chọn là: “Doanh nhân tiêu biểu”; được Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tặng thưởng Cúp “Bông hồng vàng”.

Năm 2011, tập thể Công ty được Bộ Tài chính, Hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam tặng Bằng khen. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể phòng kinh doanh và tặng Bằng khen cho đồng chí Nguyễn Thị Nhượng kế toán trưởng, đồng chí Trần Viết Thọ Tổ trưởng tổ quản lý XSKT Lục Nam. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng Bằng khen cho các ông bà là đại lý bán vé xổ số có thành tích xuất sắc tiêu biểu như: Bà Đỗ Thị Đáp, Ông Trần Xuân San, Đại lý bán vé Xổ số kiến thiết Thành phố Bắc Giang, Ông Hoàng Văn Hoa đại lý Bán vé Xổ số kiến thiết huyện Yên Dũng, Ông Nguyễn Thanh Hà, đại lý bán vé Xổ số kiến thiết huyện Tân Yên.

Năm 2017, Công ty Vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cóđược những dấu ấn lịch sử quan trọng trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả của Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, tỉnh Bắc Giang. Công ty XSKT luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ thường xuyên của các cấp, các ngành và các đồng chí Thành viên Hội đồng giám sát Xổ số kiến thiết tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương. Thành công đó có sự đóng góp quan trong to lớn của hệ thống đại lý bán vé XSKT, được xem như chiếc cầu nối, cánh tay nối dài giữa Công ty với khách hàng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Giang và cả nước. Công ty cũng xin ghi nhận, đánh giá cao công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công ty XSKT Bắc Giang qua các thời kỳ.

Trong tiến trình phát triển, Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang luôn nhận thức sâu sắc là tuy đã đạt được những kết quả, những thành tích to lớn, song trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, Công ty luôn xác định: Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, khắc phục được những mặt hạn chế để phát triển một cách mạnh mẽ, ổn định và bền vững, ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xứng đáng với lòng tin yêu sự kỳ vọng của Bộ Tài chính, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang.

 

Ngày 31 tháng 5 năm 2014, đồng chí Nguyễn Thị Liên nghỉ hưu theo chế độ và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh bổ nhiệm ông Vũ Quốc Hoàn - Chánh văn phòng Sở Tài chính giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty từ 01/6/2014 đến tháng 31/10//2021 đ/c Vũ Quốc Hoàn được UBND tỉnh bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đ/c Nguyễn Trung Lương-Giám đốc quỹ phát triển đất được UBND tỉnh bổ nhiệm Làm Chủ tịch Công ty xổ số Bắc Giang từ 01/11/2021 đến nay.

Tự hào và trách nhiệm,với truyền thống 40 năm xây dựng phát triển của đơn vị, tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty XSKT Bắc Giang nguyện quyết tâm phấn đấu với tinh thần “Đổi mới - năng động - chất lượng - hiệu quả” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao cho.

**Các đồng chí là Chủ tịch, Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

Ảnh    Ảnh    Ảnh    Ảnh    Ảnh

 

Đ/c

DƯƠNG VĂN SỬU

GIÁM ĐỐC

(1982-2004)

Đ/c

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC

(2004-2008

Đ/c

NGUYỄN THỊ LIÊN

GIÁM ĐỐC

(2008 - 5/2014)

Đ/c

VŨ QUỐC HOÀN

CHỦ TỊCH

(1/6/2014- 31/10/2021)

Đ/c

:NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

CHỦ TỊCH

01/11/2021-NAY

 

Ảnh

PHẠM HỒNG SƠN

GIÁM ĐỐC

(01/6/2021-NAY)

 

     

 

*Vị trí công tác của cán bộ nhân viên Công ty xổ số Bắc Giang

Ảnh

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

Đ/c:  NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

 

 Ảnh

Giám đốc

PHẠM HỒNG SƠN

 

Phó Giám đốc

Đ/c HOÀNG THỊ THÚY NGA

Phó giám đốc

Đ/C NGUYỄN THẾ HOÀN

 

KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Đ/c VŨ THỊ OANH

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ NHƯỢNG

1. PHÒNG KẾ TOÁN- TÀI VỤ:

                                               Ảnh

TRƯỞNG PHÒNG  KẾ TOÁN

NGUYỄN HỒNG HIỀN

 

 

 

Chuyên viên

Nguyễn Thị

HỢI

Chuyên viên

La Thị Thuyên

Chuyên viên

Phạm Thị Yến

2. PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH:

                                             Ảnh

TRƯỞNG PHÒNG

MAI VĂN CÔNG

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thị Thúy

Chuyên  viên

Hà Thị Phương

 
Dương Văn NgọcLái xe

3. PHÒNG KINH DOANH:

    tho.jpg - 31.37 Kb                    

TRƯỞNG PHÒNG

TRẦN VIẾT THỌ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ĐẶNG MẠNH HÙNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN VIỆT HƯNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN THỊ THÚY

 

 

Chuyên viên 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 

Chuyên viên

Đ/c Nguyễn Ngọc Nam

Tell: 0912078010

Chuyên viên

Đ/c Lê Quang Huy  

0982823022

 

Chuyên viên

 Đ/c 

 

Chuyên viên 

Đ/c Nguyễn Thị ThuChuyên viên

 Chuyên viên 

Lê Thị Vân Anh

0944444040Chuyên viên

 Chuyên viên

Đỗ Phương Thùy

Ảnh

Chuyên viên 

Nguyễn Thị Hồng Giang

Chuyên viên Dương Thị Nga

Chuyên viên Phạm Thị Uyên

ẢnhChuyên viên Phạm Thị Hùyên

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

Bùi Nguyệt Mai

Chuyên viên Nguyễn Thị Thương

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Thủy

hoanganh xslucnam2.jpg - 27.48 KbChuyên viên Ngô Thị Hoàng Anh

Chuyên viênNguyễn Thị T

hái

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bích Hà

4-PHÒNG KẾ HOẠCH - PHÁT HÀNH

   hang hctc.jpg - 46.56 Kb            Ảnh          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CAO THÚY HẰNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Chuyên viên

NGUYỄN THỊ NHẬT

Chuyên viên

Dương Thị Mai
 

Chuyên viên

Trịnh thị Hoài

hai kd.jpg - 9.78 KbChuyên viê

Chu Thị HảiChuyên viên

NGUYỄN THỊ HẠNH

   

 

 


Chuyên viên

 

Chuyên viên

Chuyên viên

5-PHÒNG KIỂM TRA:

                     TRƯỞNG PHÒNG

PHAN THỊ THU HÀ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

DƯƠNG VĂN TÀI

Chuyên viên

Nguyễn Xuân Sơn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chuyên viên

**KHỐI CÁC HUYỆN

1. PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ VIỆT YÊN:

- Địa chỉ : Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3574 289

                   ngoc lucngan2.jpg - 37.05 Kb               lieu xshiephoa2.jpg - 24.36 Kb           linh xsbg.jpg - 40.24 Kb

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

Chuyên viên

Thân Thế Ngọc

Chuyên viên

NGUYỄN THI HỒNG LIỄU

Chuyên viên

Nguyễn Hà Linh

CHUYÊN VIÊN 

   

2. PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ LẠNG GIANG:

-Địa chỉ: SỐ 56- PHẠM VĂN LIÊU-Thị trấn Vôi- Huyện Lạng Giang

-ĐT : 

      lam kd.jpg - 12.92 Kb              tuan lnam.jpg - 13.57 Kb              

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

VŨ THANH LÂM

Chuyên viên

Nguyễn Văn Tuấn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hường

 

*. CHI NHÁNH XỔ SỐ TÂN YÊN:

- Địa chỉ : Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3533 867

                               vinh tan yen2.jpg - 39.47 Kb              thinh tan yen2.jpg - 25.55 Kb             Ảnh

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

Chuyên viên

Thân phúc Vinh

Chuyên viên

Nguyễn Thị ThịnhChuyên Viên

ĐOÀN THỊ CHÍNH

* PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ YÊN THẾ:

- Địa chỉ : Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3535 333

       son xsyen the2.jpg - 27.84 Kb               quynh xsyen the2.jpg - 24.45 Kb               yen xsyen the2.jpg - 20.03 Kb

PHÓ GIÁM ĐỐC PT CN TÂN YÊN

NGUYỄN HỮU SƠN

Chuyên viên

Hoàng Tiến Quỳnh

 

Chuyên viên

Đoàn Hải Yến

 

 

*. CHI NHÁNH XỔ SỐ LỤC NAM, :

- Địa chỉ : Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3585 619

                  hai lucngan2.jpg - 31.96 Kb               son xslucnam2.jpg - 30.83 Kb              minh vietyen2.jpg - 26.44 Kb

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

 Chuyên viên

NGUYỄN XUÂN HẢI

Chuyên viên

Nguyễn Xuân Sơn

 

Chuyên viên

Đặng Hoàng Minh trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

DƯƠNG VĂN TRỌNG

Chuyên viên

 

tuyet xsbg 2014.jpg - 23.44 Kb

Chuyên viên

Trần Thị Tuyết

 

Ảnh

Chuyên viên

NGUYỄN HOÀNG QUANG ANH

 

       

*PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ LỤC NGẠN:

- Địa chỉ : Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3683 799

      quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb              nghia lucngan2.jpg - 30.41 Kb              ha lucngan2.jpg - 24.48 Kb

PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH

PHẠM TRỌNG QUÂN

Chuyên viên

DươngTrọng Nghĩa

Chuyên  viên

Nguyễn Hải Hà 

3.PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ YÊN DŨNG:

- Địa chỉ : Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3862 427

      tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb            Ảnh               Ảnh            nam langgiang2.jpg - 31.62 Kb

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PT

NGUYỄN THỊ THẮM

Chuyên viên

NGUYỄN MẠNH LONG

Chuyên viên

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 

Chuyên viên

Nguyễn Tuấn Nam

4. PHÒNG GIAO DỊCH XỔ SỐ HIỆP HÒA:

- Địa chỉ : Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 33567 568

       tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb               mai xshiephoa2.jpg - 28.71 Kb              thanh xshiephoa2.jpg - 28.55 Kb

 TRƯỞNG PHÒNG THÂN ANH TUẤN

Chuyên viên

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

NGÔ DUY THANH

 

***BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC:

      Ảnh                                      

Tổ trưởng

Phạm Hồng Sơn

Tổ viên

Mai Văn Công

Tổ viên

Nguyễn Việt Hưng

Tổ viên

Đặng Mạnh Hùng

 

 

 

Tổ viên 

Tổ viên

 

 Tổ viên

Nguyễn Ngọc Nam

* Chịu trách nhiệm chính trang Website: xosobacgiang.com

         Ảnh                      Ảnh                          

Tổng biên tập

NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

Phó tổng biên tập

Phạm Hồng Sơn

Tell: 0914255422


Hongsonxsbg@gmail.com

Biên tập viên

Đặng Mạnh Hùng 


*Tell::  0976997936

Manhhungxsbg@Gmail.com

 

 

 
 
Ngày đăng: 
Friday, March 24, 2017