Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Giới thiệu

cty xsbg.jpg - 140.79 Kb 
 

**Các đồng chí là Giám đốc Công ty qua các thời kỳ:

 


suu.jpg - 31.53 Kb

Dương Văn Sửu
(1982-2004)


nguyen hoang phuong.jpg - 114.55 Kb

Nguyễn Hoàng Phương
(2004-2008)


lien 02.jpg - 30.24 Kb

Nguyễn Thị Liªn
(2008 - 5/2014)


chu tich hoan 1.jpg - 337.21 Kb
Vũ Quốc Hoàn
(1/6/2014- nay)

 

 

 

 

*VÞ trÝ c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng ty tnhhmtv xskt b¾c giang

 

*Ban Giám Đốc:

 


chu tich hoan 1.jpg - 337.21 Kb
Vũ Quốc Hoàn
Chủ tịch kiêm Giám đốc


nga.jpg - 108.99 Kb
Hoàng Thị Thúy Nga

Phó Gi¸m đốc

 

a son pgd 2014 3.jpg - 7.50 Kb

Phạm Hồng Sơn
Phó Gi¸m đốc

*Kiểm soát viên chuyên trách:
 


huong ktoan.jpg - 20.36 Kb
Nguyễn Thị Lan Hương
Kiểm soát viên


1. Phòng Kế toán -tài vụ:


nguyen thi nhuong.jpg - 397.31 Kb
Nguyễn Thị Nhượng

Kế toán trưởng


oanh pktoan2.jpg - 25.62 Kb 
Vũ Thị Oanh
Phó trưởng phòngPhó trưởng phòng


hoi pktoan2.jpg - 20.86 Kb
Nguyễn Thị Hợi
Kế toán viên


ha kd.jpg - 9.64 Kb
Nguyễn Thị Bích Hà
Thủ quỹ


yen kd.jpg - 11.98 Kb
Phạm Thị Yến
Kế toán viên

 

 

 

2. Phòng Tổ chức-Hành chính:


phan thi thu ha.jpg - 1.37 Mb
Phan Thị Thu Hà
Trưởng phòng

 


hang hctc.jpg - 46.56 Kb
Cao Thúy Hằng

Phó phòng


ngoc hc.jpg - 39.23 Kb
Dương Văn Ngọc

Lái xe


son lxe.jpg - 38.18 Kb
Nguyễn Xuân Sơn

Lái xe


hai kd.jpg - 9.78 Kb
Chu Thị Hải
Nhân viên


Nhân viên

 

 

3. Phòng Kinh doanh:


cong.jpg - 101.35 Kb
Mai Văn Công
Trưởng phòng 
Tel: 0912596601


nguyen thi thuy.jpg - 386.77 Kb
Nguyễn Thị Thúy

Phó trưởng phòng 

0915245629


nhung 2014.jpg - 85.89 Kb
Nguyễn Thị Kim Nhung
Cán bộ tổng hợp

0986033966

 mai kd.jpg - 10.80 Kb
Bùi Thị Nguyệt Mai
Bán vé 

0985868748huy langgiang2.jpg - 36.91 Kb
Lê Quang Huy
Trưởng nhóm 5 

0982823022lan kd.jpg - 8.77 Kb
Hà Thị Lan
Trưởng nhóm 3  

0982402081

 


huong kd.jpg - 9.79 Kb
Nguyễn Thị Hường
Trưởng nhóm 4  

Tel: 0973475888


hung2.jpg - 19.87 Kb
Đặng Mạnh Hùng

Trưởng nhóm 6
Tel: 0982141889


nam kd.jpg - 11.64 Kb

Nguyễn Ngọc Nam
Trưởng nhóm 7 
Tell: 0912078010


giang vietyen2.jpg - 29.71 Kb
Nguyễn Thị Hồng Giang
Trưởng nhóm 2 

 


hong kd.jpg - 10.48 Kb
Nguyễn Thị Hồng
Phân bổ vé XSKT
Tel: 01687950762


thuyf pktra2.jpg - 23.10 Kb
Đỗ Thị Phương Thùy
Bán vé

 

 


tai.jpg - 114.67 Kb

Dương Văn Tài
Phó trưởng phòng


van anh kd.jpg - 14.33 Kb
Lê Thị Vân Anh
Nhóm 1
0944444040


thu pkehoach.jpg - 20.93 Kb
Nguyễn Thị Thu
Trưởng Nhóm 1


nga 2014.jpg - 25.26 Kb
Dương Thị Nga
Nhóm 1


 

 

4. Phòng Kế hoạch -Phát hành:


hoan.jpg - 19.02 Kb
Nguyễn Thế Hoàn
Trưởng phòng


nguyen ngoc uoc.jpg - 46.49 Kb
Nguyễn Ngọc Ước
Phó Trưởng phòng


nguyen viet hung.jpg - 244.18 Kb
Nguyễn Việt Hưng

Phó Trưởng phòng

 

 

 

 

 Kế hoạch viên
Nguyễn Thị Nhật


mai kehoach.jpg - 21.76 Kb
Kế hoạch viên
Dương Thị Mai

 

thuong 2014.jpg - 24.29 Kb
Kế hoạch viên
Nguyễn Thị Thương


huong pkehoach.jpg - 18.81 Kb

Kế hoạch viên
Nguyễn Thị Lan HươngKế hoạch viên
 

 

Kế hoạch viên

 

 

5. Phòng trả thưởng:


viet phuong.jpg - 116.60 Kb
Trưởng phòng
Trần Việt Phương


thuy ptra thuong.jpg - 30.07 Kb
Cán bộ tổng hợp
Nguyễn thị Thu Thủy


hanh ptra thuong.jpg - 27.87 Kb
Trả thưởng viên
Nguyễn Thị Hạnh


nga ptra thuong2.jpg - 30.61 Kb
Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Thị Thanh Nga


thai ptrathuong.jpg - 25.26 Kb
Trả thưởng viên
Nguyễn Thị Thái

 

6. Phòng Kiểm tra:

 

nguyen hong hien.jpg - 274.34 Kb 
Nguyễn Hồng Hiền
Trưởng Phòng


hoai pktra2.jpg - 29.59 Kb
Trịnh Thị Hoài
Kiểm tra viên

 

thuy pktra2.jpg - 23.59 Kb
Nguyễn Thị Thúy
Phó trưởng phòng


lan pktoan.jpg - 21.49 Kb
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Kiểm tra viên


thuyen kd.jpg - 12.89 Kb
La Thị Thuyên
Kiểm tra viên 

Tell: 0919980315

 


chinh pktra2.jpg - 26.25 Kb 
Đoàn thị Chính
Kiểm tra viên

 

*** Tổ quản lý XSKT các huyện:

1. Tổ quản lý XSKT huyện Việt Yên:

- Địa chỉ : Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3574 289


lam kd.jpg - 12.92 Kb
Tổ trưởng
Vũ Thanh Lâm
0947124168


ngoc lucngan2.jpg - 37.05 Kb
Tổ viên
Thân Thế Ngọc


minh vietyen2.jpg - 26.44 Kb
Tổ viên
Đặng Hoàng Minh


linh xsbg.jpg - 40.24 Kb
Tổ viên
Nguyễn Hà Linh

 

2. Tổ quản lý XSKT huyện Lạng Giang: 
-Địa chỉ: Thị trấn Vôi- Huyện Lạng Giang
-ĐT : 

 

long vietyen2.jpg - 32.48 Kb
Tổ trưởng
Nguyễn Mạnh Long

nam langgiang2.jpg - 31.62 Kb
Tổ viên
Nguyễn Tuấn Nam

phuong xs lg 2014.jpg - 16.48 Kb

Tổ viên
Hà Thị Phương

 


 

3. Chi nhánh XSKT huyện Tân Yên:

- Địa chỉ : Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3533 867


tuan tan yen2.jpg - 38.90 Kb
Giám đốc CN
Thân Anh Tuấn


vinh tan yen2.jpg - 39.47 Kb
Tổ phó
Thân phúc Vinh


thinh tan yen2.jpg - 25.55 Kb
Tổ viên
Nguyễn Thị Thịnh


giang ty.jpg - 27.26 Kb
Tổ Viên
Phạm Văn Giang

Tổ Quản lý XSKT huyện Yên Thế

- Địa chỉ : Thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3535 333

 


son xsyen the2.jpg - 27.84 Kb
Tổ trưởng
Nguyễn Hữu Sơn


quynh xsyen the2.jpg - 24.45 Kb
Tổ phó
Hoàng Tiến Quỳnh

 

yen xsyen the2.jpg - 20.03 Kb
Tổ viên
Đoàn Hải Yến

 


4. Chi nhánh XSKT huyện Lục Nam:

- Địa chỉ : Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3585 619


tho.jpg - 31.37 Kb
Giám đốc CN

Trần Viết Thọ


hoanganh xslucnam2.jpg - 27.48 Kb
Tổ viên
Ngô Thị Hoàng Anh


son xslucnam2.jpg - 30.83 Kb
Tổ Phó
Nguyễn Xuân Sơn

 


tuan lnam.jpg - 13.57 Kb
Tổ viên
Nguyễn Văn Tuấn


trong vietyen2.jpg - 31.84 Kb
Phó Giám đốc CN

Dương Văn Trọng

 


hang 2015 2.jpg - 9.66 Kb
Tổ viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng


tuyet xsbg 2014.jpg - 23.44 Kb
Tổ viên
Trần Thị Tuyết

 


hung langgiang2.jpg - 37.37 Kb
Tổ viên
Ngô Sách Hùng 


*Tổ Quản lý XSKT huyện Lục Ngạn

- Địa chỉ : Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3683 799


quan xslucnam2.jpg - 33.12 Kb
Phó giám đốc CN
Phạm Trọng Quân


nghia lucngan2.jpg - 30.41 Kb
Tổ phó
DươngTrọng Nghĩa


ha lucngan2.jpg - 24.48 Kb
Tổ viên
Nguyễn Hải Hà


anh son.jpg - 23.01 Kb
Tổ viên
Phạm Tuấn Anh

 

5. Tổ quản lý XSKT huyện Yên Dũng:

- Địa chỉ : Thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 3862 427


tham xsyendung2.jpg - 21.48 Kb
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Thắm


hai lucngan2.jpg - 31.96 Kb
Tổ viên
Nguyễn Xuân Hải

 

nam xsyen dung2.jpg - 28.96 Kb
Tổ viên
Thân Văn Nam


 


 


6. Tổ Quản lý XSKT huyện Hiệp Hòa:

- Địa chỉ : Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại/Fax : (0240) 33567 568
 


thanh xshiephoa2.jpg - 28.55 Kb
Tổ trưởng
Ngô DuyThanh
 


mai xshiephoa2.jpg - 28.71 Kb
Tổ viên
Nguyễn Thị Mai


lieu xshiephoa2.jpg - 24.36 Kb
Tổ viên
Nguyễn Thị Hồng Liễu

 

 


***Ban biên tập trang thông tin điện tử và tin học:

a son pgd 2014 3.jpg - 7.50 Kb
Tổ trưởng
Phạm Hồng Sơn

cong.jpg - 101.35 Kb

Tổ viên
Mai Văn Công

nguyen viet hung.jpg - 244.18 Kb
Tổ viên
Nguyễn Việt Hưng

hung2.jpg - 19.87 Kb
Tổ viên
Đặng Mạnh HùngTên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT  BẮC GIANG
Địa chỉ: Số 02 Quang Trung -Trần Phú- Thành phố Bắc Giang -Tỉnh Bắc Giang

 • Ðiện thoại: 0240.3854.837 - 0240.3853.187

 • Fax: 0240.3858.046

 • Website: www.xosobacgiang.com
  Lô gô Công ty Xổ số Bắc Giang: logo.gif - 10.38 Kb

 • Lô gô Hội đồng liên kết Xổ số Miền Bắc:  lo go mb2.jpg - 19.30 Kb
  Ngày thành lập Công ty:    15-10-1982.

  Chịu trách nhiệm chính trang Website: xosobacgiang.com


  chu tich hoan 1.jpg - 337.21 Kb
  Tổng biên tập
  Vũ Quốc Hoàn 

  Tell: 0912376943
  Quochoanxsbg@gmail.com


  son2.jpg - 16.70 Kb
  Phó tổng biên tập
  Phạm Hồng Sơn
  Tell: 0914255422
  Hongsonxsbg@gmail.com


  hung2.jpg - 19.87 Kb
  Biên tập viên
  Đặng Mạnh Hùng 
  *Tell::  0982141889
  Manhhungxsbg@Gmail.com


   

   

 

 

 

 

 


 

Ngày đăng: 
Wednesday, February 8, 2017