Tầm nhìn- Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang.

Sứ mệnh: Phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng của Việt Nam tại tỉnh Bắc Giang theo hướng hiện đại, minh bạch có trách nhiệm.

Giá trị cốt lõi: Trung thực, Trách nhiệm, nhanh chóng, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

- Trung thực: Trung thực trong suy nghĩ và hành động.

- Trách nhiệm: Trách nhiệm trong quyết định và thực thi nhiệm vụ.

-  Nhanh chóng: Đảm bảo thực hiện các dịch vụ triển khai cho khách hàng  trong thời gian ngắn nhất và đạt yêu cầu nhanh chóng nhất.

- Hiệu quả: Tất cả các dịch vụ triển khai cho đại lý và khách hàng đều đạt hiệu quả cao nhất.

File gắn: 
Ngày đăng: 
Friday, March 24, 2017