Hội hưu Công ty

Chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Ước-Phó Trưởng phòng kế hoạch phát hành về nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 31-8-2017 tại phòng họp trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Ước-Phó Trưởng phòng Kế hoạch- Phát hành về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Vũ Quốc hoàn đã ôn lại quá trình công tác của đồng chí Ước tại công ty, những đóng...

Danh sách cán bộ nghỉ hưu từ công ty Xổ số Bấc Giang

Danh sách cán bộ đã nghỉ hưu từ công ty xổ số Bắc Giang