Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Hội hưu Công ty

DANH SÁCH CÁN BỘ NGHỈ HƯU CÔNG TY XỔ SỐ BẮC GIANG
...
Chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Ước-Phó Trưởng phòng kế hoạch phát hành về nghỉ hưu theo chế độ.

Ngày 31-8-2017 tại phòng họp trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức chia tay đồng chí Nguyễn Ngọc Ước-Phó Trưởng phòng Kế hoạch- Phát hành về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Vũ Quốc hoàn đã ôn lại quá trình công tác của đồng chí Ước tại công ty, những đóng...

TTHỌ TÊN CÁN BỘNGHỈ HƯU NĂM
1

... Subscribe to Hội hưu Công ty