Quy định

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cào bóc từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...

Quy chế đại lý bán vé XSKT năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...