Quy định

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cào bóc từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết từ 01-10-2013

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ...