Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Hội nghị sơ, tổng kết

Hội nghị đối thoại người lao động, tổng kết công tác phát hành xổ số năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 30/01/2024 tại hội trường nhà thi đấu công ty xổ số Bắc Giang đã tiến hành họp hội nghị đối thoại người lao động, tổng kết công tác phát hành xskt năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, tới dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Lương-Bí thư Chi bộ, Chủ...

Hội nghị cán bộ nhân viên người lao động, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 10-1-2023 tại hội trường công ty xổ số Bắc Giang đã diễn ra hội nghị cán bộ công nhân viên người lao động nhằm tổng kết công tác kinh doanh xổ số năm 2022, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023, tới dự và chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Lương-Bí thư Chi...

Hội nghị tổng kết công tác đại lý năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 27-12-2022 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đại lý năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, tới dự và chủ trì hội nghị có đ/c Nguyễn Trung Lương-Bí thư Chi bộ-Chủ tịch công ty, đ/c Phạm Hồng Sơn-Phó bí thư Chi bộ-...

Hội nghị tổng kết công tác phát hành XSKT năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang

Ngày 16-01-2021 tại hội trường khách sạn tỉnh Bắc Giang, công ty TNHHMTV XSKT đã tổ chức tổng kết công tác phát hành XSKT năm 2020, triển khai nhiệm vụ phát hành XSKT năm 2021, tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Quốc Hoàn-Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công ty, đ/c...

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8, Hội nghị sơ kết Công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty xổ số Bắc Giang

Ngày 05-8-2020 tại phòng họp trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành Họp chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo của Chi bộ trong tháng 7, đề ra nhiệm vụ cho tháng 8, đồng thời tổ chức sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2020, đề ra nhiệm...

Hội nghị tổng kết công tác giám sát XSKT năm 2019, triển khai nhiệm vụ giám sát năm 2020

Nhằm đánh giá tổng kết hoạt động giám sát của Hội đồng giám sát Xổ số tỉnh năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của hoạt động giám sát năm 2020.

Hội nghị tổng kết, khen thưởng biểu dương tổng đại lý, đại lý bán vé xổ số năm 2019, triển khai nhiệm vụ phát hành xổ số năm 2020

Ngày 10-1-2020 tại hội trường nhà hàng Rùa Vàng, Công ty TNHHMTV XSKT Bắc giang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát hành xổ số năm 2019, khen thưởng biểu dương tổng đại lý, đại lý bán vé tiêu biểu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ phát hành xổ số năm 2020, tới...

Hội nghị sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2018 triển khai nhiệm vụ phát hành XSKT 6 tháng cuối năm 2018 khu vực thành phố Bắc Giang

Ngày 10-7-2018 tại tầng 2 khách sạn 5 tầng Bắc giang đã diaanx ra hội nghị sơ kết công tác phát hành XSKT 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, tới dự hội nghị có đồng chí Phạm hồng Sơn-Phó bí thư chi bộ, phó giám đốc công ty, đ/c Hoàng...

Họp sơ kết tổng đại lý các huyện 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 02-7-2018 tại phòng họp trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm, tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Sơn-Phó giám đốc công ty, các đồng chí trong ban lãnh đạo, các...

Hội nghị khen thưởng, biểu dương Tổng đại lý, đại lý bán vé XSKT tiêu biểu năm 2017, triển khai nhiệm vụ phát hành XSKT năm 2018

Ngày 02-2-2018 tại khu nhà hội nghị Habro cạnh quảng trường 03-2, Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị khen thưởng biểu dương các Tổng đại lý, đại lý bán vé đạt thành tích cao trong năm 2017, triển khai nhiệm vụ kinh doanh phát hành XSKT trong năm 2018...

Pages

Subscribe to Hội nghị sơ, tổng kết