Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Danh sách HĐGS XSKT tỉnh Bắc Giang từ 01-6-2018

Hội đồng GS XSKT

 


anh khnh 2016.jpg - 16.17 Kb
Trần Quốc Khánh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Chủ tịch Hội đồng giám sát XSKT


Nguyễn Hoàng Phương
Phó Giám đốc Sở tài chính
Phó chủ tịch HĐGS


 
Nguyễn Ngọc Trường
Phó Chánh VP-Thanh tra tỉnh
Ủy viên HĐGS

 

 


Nguyễn Văn Duy 
Phòng kinh tế- Công an tỉnh
Ủy viên HĐGS


nguyen trung hieu.jpg - 142.62 Kb 
Nguyễn Trung Hiếu
T. ban DC-PL-  MTTQ tỉnh
Ủy viên HĐGS


anh van hdgs 2016.jpg - 20.79 Kb
Phan Xuân Văn
Chánh văn phòng- Sở tài chính
Ủy viên HĐGS

 


 Nguyễn Văn Thưởng
T.phòng TCDN -Sở tài chính
Ủy viên HĐGS


khoi hdgs xs.jpg - 15.50 Kb 
Nguyễn Thành Khôi
Phòng kinh tế-Công an tỉnh
Ủy viên HĐGS


ngo bac tien.jpg - 136.28 Kb
Ngô Bắc Tiến
Sở tư pháp
Ủy viên HĐGS


Trong hình ảnh có thể có: 1 người
Dương Văn Chung
Sở tư pháp
Ủy viên HĐGSVũ Quốc Hoàn
Giám đốc Công ty
Thư ký HĐGS

 

 

Ngày đăng: 
Friday, July 27, 2018