Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Đ/c Phạm Hồng Sơn-Giám đốc Công ty xổ số Bắc Giang nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bắc giang

Ngày 12-1-2023 tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai nghị quyết của chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-Xã hội năm 2023, Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã vinh dự được nhận Bằng khen củ UBND tỉnh, Đ/c Phạm hồng Sơn-Giám đốc Công ty xổ số Bắc Giang đã thay mặt công ty lên nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NG CỌNG NAM @TNAMQUAVINHMUNNĂ QUANG UBND TỈNH BẮC GIANG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÃNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, TỈNH ỦY, HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 Bắc Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2023'

Ngày đăng: 
Friday, January 13, 2023