Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp học kỹ năng và nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp.

Ngày 19 và 20-10-2017, tại phòng hội thảo tòa nhà liên cơ quan, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức lớp học ký năng và nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp, tới dự và khai mạc khóa học có Đ/c Nguyễn Đức Kha-Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, thầy giáo Ngô Minh Cách-Tiến sỹ, Trưởng bộ môn makettinh học viện tái chính là người trực tiếp truyền đạt cho các học viên gồm Lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp. Khóa học nhằm truyền đạt cho các học viên các kỹ năng và nghệ thuật bán hàng chuyên nghiệp nhất, các quy tắc ứng xử trong giao tiếp giữa người bán hàng và người mua hàng nhằm đạt mục tiêu cao nhất cho mình...Khóa học đã phần nào giúp cho các Lãnh đạo và nhân viên trong các Doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao nhận thức về các phương thức ứng xử, bán hàng trong giai đoạn mới. 

Một số hình ảnh của khóa học.

 

 

Ngày đăng: 
Friday, October 20, 2017