Hội đồng giám sát quay số mở thưởng xổ số biết kết quả ngay ngày 20-6-2019

Ngày 20-6-2019 tại nhà đa năng Công ty xổ số Bắc giang đã tiến hành quay số mở thưởng cho loại hình vé bóc biết kết quả ngay với nhiều giải thưởng đa dạng, kính mời đồng bào tham gia mua vé dự thưởng vừa ích nước, lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. chúc các bạn may mắn.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Ngày đăng: 
Friday, June 21, 2019