Họp chi bộ thường kỳ, kết nạp đảng viên mới ngày 05-9-2019

Ngày 05-9-2019 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc giang đã tổ chức họp phiên thưởng kỳ dưới sự chủ trì của đ/c Bí thư chi bộ Vũ Quốc Hoàn cùng toàn thể đảng viên, nhằm đánh giá tinhfd hình hoạt động chỉ đạo của chi bộ trong tháng 8, phương hướng nhiệm vụ cho tháng 9 và các tháng tiếp theo. Chi bộ cũng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c La Thị Thuyên.

Một số hình ảnh Họp chi bộ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Hải Sơn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Thuyên La và Hải Sơn, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Ngày đăng: 
Thursday, September 5, 2019