Họp chi bộ công ty thường kỳ 04-10-2019, trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức

Ngày 04-10-2019, tại phòng họp, trụ sở công ty xổ số Bắc giang đã tiến hành họp phiên thường kỳ, và trao quyết định chuyển đảng chính thức cho đồng chí đảng viên Nguyễn Thị Thái, phòng Kế hoạch-phát hành. chủ trì cuộc họp có đ/c Vũ Quốc Hoàn-Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Công ty.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hải Sơn, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hải Sơn, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Thuy Nguyen, Nhượng Nguyễn, Thúy Linh Chi và Hà Phan Thị Thu, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

Ngày đăng: 
Friday, October 4, 2019