Giải thể thao chào mừng 37 năm ngày thành lập Công ty xổ số Bắc Giang, chào mừng 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Ngày 12-10-2019, Công ty XSKT Bắc Giang tổ chức giải thể thao  chào mừng 37 năm ngày thành lập Công ty 15-10-1982--15-10-2019, chào mừng 89 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tới dự có các đồng chí trong ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên cùng các vận động viên trong công ty, về dự ngày hội còn có cán bộ nhân viên Công ty xổ số Quảng Ninh, công ty xổ số tỉnh Vĩnh Phúc, Hội thao chào mừng ngày thành lập công ty có các bộ môn cầu lông, kéo co, và nhảy bao bố, sau một buổi sáng thi đấu các vận động viên các tổ trọng tài  và Ban tổ chức đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hội thao đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của hội thao.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Oanh Vũ và Bong Bong, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thanh Bình Nguyen, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Hải Sơn, Kim Nhung Nguyễn Thị và Thanh Bình Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang chơi thể thao

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Bố Boon, Trần Thọ, Dương Văn Ngọc, Vu Thanhlam và Thanh Bình Nguyen, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Trong Duong và Minh HD, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Hang Cao Thuy, Nhượng Nguyễn, Bong Bong và Hải Sơn, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Bong Bong

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Tham Nguyen, Hương Xsbg, Hà Phan Thị Thu và Thanh Bình Nguyen, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hương Xsbg và Kim Nhung Nguyễn Thị, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Hương Xsbg và Hà Phan Thị Thu, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, bao gồm Thuy Nguyen, Hương Xsbg, Tham Nguyen, Bong Bong và Thanh Thanh, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang chơi thể thao, cỏ, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Hải Sơn, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyen Hoi, mọi người đang đứng, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

 

Ngày đăng: 
Saturday, October 12, 2019