Tham gia giải cầu lông do Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang tổ chức

Ngày 26-10-2019 Liên đoàn lao động thành phố Bắc Giang đã tổ chức giải cầu lông truyền thống, với sự tham gia của ba khối giáo dục, phường xã và doanh nghiệp, Công ty TNHHMTV XSKT Bác Giang đã cử các vận động viên tham dự giải và đạt được một giải ba lứa tuổi 51-60, đ/c  Phạm Hồng Sơn, đ/c Nguyễn Văn Thắng, một giải nhất lứa tuổi 31-40 đ/c Trần Viết Thọ, đ/c Hoàng Tiến Quỳnh.

Một số hình ảnh của giải đấu.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu và sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Bùi Khước, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu, mọi người đang đứng và sân bóng rổ

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Trần Thọ và Bùi Khước, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và sân bóng rổ

 

Ngày đăng: 
Sunday, October 27, 2019