Họp Chi bộ thường kỳ 03-01-2020

Ngày 03-01-2020  tại phòng họp trụ sở Công ty đã diễn ra phiên họp Chi bộ thường kỳ nhằm đánh giá tình hình chỉ đạo của Chi  bộ trong tháng 12 , đề ra nhiệm vụ cho tháng tiếp theo, tới dự và chủ trì hội nghji có đ/c Vũ Quốc Hoàn-Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên. Kết luận cuộc họp đ/c Bí thư Chi bộ đã đánh giá công việc của chi bộ trong tháng 12 và cả năm 2019, đồng thời cũng nêu ra một số nhiệm vụ cụ thể cho tháng 1 và các tháng tiếp theo của năm 2020.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Thúy Linh Chi, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

 

Ngày đăng: 
Friday, January 3, 2020