Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 16-1-2020 tại trụ sở Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, với tổng số 67 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, trong năm 2019 đã có 12/67 chi bộ đạt chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2019, trong đó có Chi bộ Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang. 

Hình ảnh của Hội nghị

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Thanh Bình Nguyen, mọi người đang đứng

Đ/c Phạm Hồng Sơn-Phó Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc công  ty lên nhận giấy khen của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười

 

Ngày đăng: 
Friday, January 17, 2020