Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Họp Chi bộ công ty thường kỳ 06-9-2021, kết nạp đảng viên mới.

Ngày 06-9-2021 Chi bộ công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã họp phiên thường kỳ, đến dự và chủ trì hội nghị có Đ/c Phạm Hồng Sơn-Phó Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ, hội nghị đã tổ chức làm lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 đ/c Lê Thị Vân Anh và đ/c Nguyễn Hữu Sơn, kết luận cuộc họp đ/c Phó Bí thư chi bộ Phạm Hồng Sơn đã đánh giá tình hình chỉ đạo của Chi bộ trong tháng tám, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho chi bộ trong tháng 9. 

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Van Anh Le, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ÁNG CỘNG SẢN VIẾT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SÁN VIẾT NAM QUANG VINH MUON'

Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Van Anh Le, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIẾT NAM QUANG VINH MUON nA'

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'CHI ỘCÃNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN Ãsá THIET BẮO GIANG LỄ KẾT NẠP ĐÁNG VIÊN Bắc Giang, ngày tháng năm 2021'

Ngày đăng: 
Monday, September 6, 2021