Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Thông báo trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng tại thành phố Bắc Giang

Ngày 10/9/2021 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng vé giải đặc biệt mở thưởng ngày 01/9/2021.

Đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'G CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM BG TRAO THƯỞNG SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC ĐẶC BIỆT Tỷ ĐỒNG TƯỞNG N 2021 ng, ngày năm 2021'

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BG TRAO THƯỞNG SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC ĐẶC BIỆT: TÝ ĐỒNG ƯỞNG NGA 2021 2021 TRAO THƯỜNG BIỆT XỐSỐKE THIẾTMIỀN M BÁC 550 TRIỆU ĐỒNG'

Ngày đăng: 
Monday, September 13, 2021