Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng bộ vé đặc biệt mở thưởng 05-9-2021

Ngày 14-9-2021 tại trụ sở công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang đã tiến hành trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng bộ vé đặc biệt mở thưởng ngày 05/9/2021, đ/c Hoàng Thị Thúy Nga-Phó Giám đốc Công ty trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

Có thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Nguyễn Thuỷ, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM BG TRAO THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC GILCBI3TY2TRIỆUD Đ THƯC NGÀ /209 TRAO THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT xổsỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC B 600 TRIỆU ĐỒNG'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÃN NĂM BG TRAO THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC GIẢI BIỆT: 25 25 TRIỆU ĐÔNG MỞ TỞNG N /2021 năm 2021 ngày TATIOAT NIKE'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM BG TRAO THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC GIÁI BIỆT: 25 TRIỆU ĐỒNG TỞNG N /2021 ngày năm 2021'

Ngày đăng: 
Tuesday, September 14, 2021