Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Cán bộ công ty xổ số Bắc Giang học tập kinh nghiệm quản lý đại lý, số hóa tại xổ số Thanh Hóa và xổ số Nam Định

Ngày 22, 23/3/2022 đoàn cán bộ công ty xổ số Bắc Giang do đ/c Nguyễn Trung Lương-Chủ tịch Công ty làm trưởng đoàn đã có buổi giao lưu, học tập kinh nghiệm số hóa quản ý đại lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nam Định, 

Một số hình ảnh buổi học tập, giao lưu đoàn.

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 10 người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 11 người và mọi người đang đứng

Ngày đăng: 
Thursday, March 24, 2022