Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Hội đồng giám sát XSKT tỉnh họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 28-7-2022 tại trụ sở Công ty TNHHMTV XSKT Bắc Giang Hội đồng giám sát XSKT tỉnh đã tổ chức họp Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm  tới dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Phan Thế Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát XSKT tỉnh, các đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc tỉnh, Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó Giám đốc Sở tài chính, Phó Giám đốc sở tư pháp là các thành viên HĐGS, tổ giúp việc cho HĐGS, Đ/c Nguyễn Trung Lương-Chủ tịch Công ty xổ số-Thư ký HĐGS, ban lãnh đạo Công ty, các đ/c Trưởng các phòng ban...đã dự họp đông đủ. Hội nghị đã đánh giá tình hình giám sát của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Một số hình ảnh Hội nghị

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'IG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!'

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Ngày đăng: 
Thursday, July 28, 2022