Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Các phòng chức năng

Ảnh

Ảnh

1 *Phòng hành chính -Tổ chức:

   -Trưởng phòng:  Đ/c Mai Văn Công (01-03-2023)

   -Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thúy, (01-03-2023)

2 -Phòng kế hoạch:

   -Trưởng phòng:

   -Phó trưởng phòng: Đ/c Cao Thúy Hằng   (01-01-2024)

   -Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga (01-03-2023)

3 -Phòng kinh doanh; 

   -Trưởng phòng: Đ/c Trần Viết Thọ  (01-01-2024)

   -Phó Trưởng phòng: Đ/c Đặng Mạnh Hùng (01-01-2024)

   -Phó trưởng phòng : Đ/c Nguyễn Việt Hưng (01-03-2023)

   -Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thúy (01-03-2023)

4 -Phòng Tài Vụ:

   -Kiểm soát viên chuyên trách: Đ/c Vũ Thị Oanh

   -Kế toán trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Nhượng

   -Trưởng phòng:  Đ/c Nguyễn Hồng Hiền

5 -Phòng kiểm tra:

  -Trưởng phòng: Đ/c Phan Thị Thu Hà  (01/01/2024)

  -Phó trưởng phòng: Đ/c Dương Văn Tài (01-03-2023)

   -Các huyện:

1-Chi nhánh xổ số Lục Nam;

   -Giám đốc CN: Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương   (01/01/2024)

   -Phó giám đốc CN: Đ/c Dương Văn trọng

* Phòng giao dịch xskt Huyện Lục Ngạn

   -Phó giám đốc CN: Đ/c Phạm trọng Quân

2-Chi nhánh xổ số Tân Yên:

   -Giám đốc CN:

      *Phòng giao dịch XSKT Yên Thế: 

  -Phó Giám đốc PT CN Tân Yên: Đ/c Nguyễn Hữu Sơn (Từ 01-01-2024).

3-Phòng giao dịch XSKT huyện Việt Yên:

     -Phó Trưởng phòng PT: đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung (Từ 01-03-2023).

4- Phòng giao dịch XSKT huyện Hiệp Hòa

     - Trưởng phòng : đ/c Thân Anh Tuấn (01-01-2024).

5-Phòng giao dịch XSKT huyện Yên Dũng: 

     -Phó Trưởng phòngĐ/c Nguyễn Thị Thắm (01-03-2023).

6-Phòng giao dịch XSKT huyện Lạng Giang

     -Phó Trưởng phòng PTĐ/c  Vũ Thanh Lâm  (01-01-2024).

 

Ngày đăng: 
Saturday, May 21, 2016