Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ban Lãnh đạo

Ảnh

Đ/C NGUYỄN TRUNG LƯƠNG

CHỦ TỊCH CÔNG TY

01-11-2021

 
 
 

Ảnh

Đ/C PHẠM HỒNG SƠN

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

01-06-2021

 
 

Đ/C HOÀNG THỊ THUÝ NGA

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Đ/C NGUYỄN THẾ HOÀN

PHÓ GIÁM ĐỐC 

01-03-2023

 

oanh pktoan2.jpg - 25.62 Kb

Đ/C VŨ THỊ OANH

KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

 

Đ/C NGUYỄN THỊ NHƯỢNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

Ngày đăng: 
Sunday, May 29, 2016