Error message

User warning: The following module is missing from the file system: advanced_text_formatter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/u942238000/domains/xosobacgiang.com/public_html/includes/bootstrap.inc).

Phân công nhiệm vụ các phòng

1 *Phòng hành chính -Tổ chức:

-Trưởng phòng:  Đ/c Phan Thị Thu Hà

-Phó trưởng phòng: Đ/c Cao Thúy Hằng

2 -Phòng kế hoạch:

-Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thế Hoàn

-Phó trưởng phòng: Đ/c 

-Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Việt Hưng

3 -Phòng kinh doanh; 

-Trưởng phòng: Đ/c Mai Văn Công

-Phó trưởng phòng : Đ/c Dương Văn Tài

-Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thúy

4 -Phòng Trả thưởng:

-Trưởng phòng: Đ/c Trần Việt Phương

-Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga

5 -Phòng Tài Vụ:

-Kiểm soát viên chuyên trách: Đ/c Vũ Thị Oanh

-Kế toán trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Nhượng

-Phó trưởng phòng:  Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương

6 -Phòng kiểm tra:

-Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Hồng Hiền

-Phó trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thúy

7 -Các huyện:

7.1-Chi nhánh xổ số Lục Nam;

-Giám đốc CN: Đ/c Trần viết Thọ

-Phó giám đốc CN: Đ/c Dương Văn trọng

-Phó giám đốc CN: Đ/c Phạm trọng Quân

7.2-Chi nhánh xổ số Tân Yên:

-Giám đốc CN: Đ/c Thân Anh Tuấn

      *Tổ quản lý XSKT Yên Thế: 

-Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Hữu Sơn

7.3*Tổ quản lý XSKT huyện Việt Yên:

-Tồ trưởng: Đ/c Vũ Thanh Lâm

7.4* Tổ quản lý XSKT huyện Hiệp Hòa: 

-Tổ trưởng : Đ/c Nguyễn Văn Thanh

7.5*Tổ quản lý XSKT huyện Yên Dũng: 

-Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Thắm

7.6*Tổ quản lý XSKT huyện Lạng Giang

-Tổ trưởng: Đ/c Thân Văn Nam

 

Ngày đăng: 
Saturday, May 21, 2016