Phân công nhiệm vụ các phòng

1 *Phòng hành chính -Tổ chức:

-Trưởng phòng:  Phan Thị Thu Hà

-Phó trưởng phòng: Cao Thúy Hằng

2 -Phòng kế hoạch:

-Trưởng phòng: Nguyễn Thế Hoàn

-Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Ước

-Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hưng

3 -Phòng kinh doanh; 

-Trưởng phòng: Mai Văn Công

-Phó trưởng phòng : Dương Văn Tài

-Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

4 -Phòng Trả thưởng:

-Trưởng phòng: Trần Việt Phương

-Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Nga

5 -Phòng Tài Vụ:

-Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhượng

-Phó trưởng phòng: Vũ Thị Kim Oanh

6 -Phòng kiểm tra:

-Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hiền

-Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy

7 -Các huyện:

7.1-Chi nhánh xổ số Lục Nam;

-Giám đốc CN: Trần viết Thọ

-Phó giám đốc CN: Dương Văn trọng

-Phó giám đốc CN: Phạm trọng Quân

7.2-Chi nhánh xổ số Tân Yên:

-Giám đốc CN: Thân Anh Tuấn

*Tổ quản lý XSKT Yên Thế: 

-Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Sơn

7.3*Tổ quản lý XSKT huyện Việt Yên:

-Tồ trưởng: Vũ Thanh Lâm

7.4* Tổ quản lý XSKT huyện Hiệp Hòa: 

-Tổ trưởng : Nguyễn Văn Thanh

7.5*Tổ quản lý XSKT huyện Yên Dũng: 

-Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thắm

7.6*Tổ quản lý XSKT huyện Lạng Giang

-Tổ trưởng: Nguyễn Mạnh Long

 

Ngày đăng: 
Saturday, May 21, 2016